Skyriaus pirmininkė
Asta Ulinskaitė

El.p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Skyriaus pirmininkės pavaduotojai 

Rūta Vitkevičienė 

Vytautas Žiupsnys

El.p: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Sekretorė-iždininkė

Ugnė Kemėšiūtė

El.p: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.